Ga naar de inhoud

PROGRESSIE

2021
Eerste bijeenkomst
Begin van beweging, conceptualisatie.
Vorming Nurse Minded

Aannemen term Nurse Minded, vertegen- woordiging uit ieder UMC.

Ontstaan manifest

Gefilmd door Eenvandaag.

Eerste fysieke bijeenkomst, ontstaan van manifest.  

Publiek gaan van Nurse Minded

Interview bij Jinek, over Nurse Minded.

Commissie VWS

Overhandiging manifest en toelichting geven aan commissie VWS.

 

Manifest presentatie aan NFU

In het AUMC locatie VUmc overhandiging van het  manifest aan vicevoorzitter van de NFU (Chris Polman).

Publicatie manifest

Website/Socials van Nurse Minded live!

Voorlichting SP

Introductie Nurse Minded en manifest.

V&VN-IC

Eerste overleg, toegelicht wie wij “Nurse Minded” zijn waar we voor staan en verkend hoe we kunnen samenwerken.

NU91

Eerste overleg, toegelicht wie wij “Nurse Minded” zijn waar we voor staan en verkend hoe we kunnen samen werken.

Tweede Kamer motie

Motie (25 295 – nr. 1573/ Hijink/ Westerveld/ Kuiken) unaniem aangenomen na overhandiging Nurse Minded manifest.

Voorlichting VVD

Introductie Nurse Minded en manifest en specifiek registratielast.

 

2022
Voorlichting D66

Introductie Nurse Minded en manifest.

Vervolg gesprek SP

Rondetafel- gesprek over regeerakkoord.

NFU

Eerste overleg met NFU over het manifest.

V&VN-IC

Tweede overleg, hoe gaan we elkaar versterken?

Voorlichting CDA

Introductie Nurse Minded en manifest.

Voorlichting CU

Introductie Nurse Minded en manifest.

Nurse Minded

Besluit tot groeien en herstructurering Nurse Minded, met oprichten van kader- en kerngroep.

Voorlichting bestuurlijke coalitie Arbeidsmarkt en Onderwijs

Onderdeel van Amsterdam Vitaal en Gezond. Introductie Nurse Minded en manifest.

Taskforce VWS (januari-maart)

Meedenken en input leveren over ondersteuning optimale inzet zorgverleners.

V&VN-IC

Derde gesprek, hoe komen we tot een netwerk?

NFU

Tweede overleg met NFU over hun reactie op het manifest en hoe punten tot uitwerking kunnen worden gebracht.

Academisch netwerk VAR

Introductie Nurse Minded en manifest.

Voorlichting oppositie- partij

Introductie Nurse Minded en manifest.

V&VN-IC

Vierde gesprek, netwerken en advies.

Interview stroom- versneller

Gericht op het aantrekken en behouden van jonge professionals. Via NVZ onder leiding van Berenschot.

Workshop NVZ

Vanuit Verklaring Versterken Arbeidsmarkt Zorg (VAZ).

Brainstorm- sessie NFU (fysiek)

Concrete oplossingen.

Publicatie boek Zorg

Lynn Berger van De Correspondent heeft NM geïnterviewd

Input aan NVZ

Voor project stroomvernseller behoud jonge zorgverleners.

Overleg NFU

Concretisering van de ideeën besproken in de brainstorm sessie.

Advies aan Flevoziekenhuis

Over strategische personeels- ontwikkeling.

Ronde-tafelgesprek in de Balie

Een nieuwe kijk op de zorg, met Lynn Berge

Vervolgoverleg met NFU

Over het functiewaarderings-systeem

Wet zeggenschap in de zorg aangenomen

In de Eerste Kamer

Advies aan SIGRA

Leidend tot drie vitaliteitswebinars

Vervolgoverleg met NFU

Helpen bij het stellen van prioriteiten

2023
Overleg NFU
Overleg de jonge dokter

Kennismaskings gesprek met organisatie de jonge dokter.

Contact met NPDI
Werkers IN de zorg

Nurse Minded legt verbinding met groep ‘werkers in de zorg’.

Oprichting Stichting Nurse Minded
Nurse Minded sluit aan bij overleg groep IN/AAN de zorg

eerste kennismaking en doelen stellen

Overleg NFU
Contact groep IN/AAN de zorg

Met Marjet Veldhuis, schrijven alternatieve troonrede

Eerste overleg CNIO’s UMC’s

Overleg met CNIO’s MUMC, Erasmus MC, UMCU over toekomst digitale zorg

Nurse Minded komt samen

Fysieke strategie bespreking in Rotterdam

Voorlichting Politiek

CDA

Voorlichting Politiek

VVD

Onze missie

Een verbetering van de werkomstandigheden voor alle verpleegkundigen door meer waardering en zeggenschap.

Wij gaan dit bereiken door in gesprek te gaan met de werkgeversorganisatie, beroepsvereniging, vakbond en de politiek.

Werkgeversorganisatie
Aanbieden van het manifest en ondersteunen bij uitvoering van de drie pijlers.

(Beroeps)vereniging/vakbond
Verbinding zoeken en kijken hoe wij samen kunnen optrekken om de werkomstandigheden voor verpleegkundigen te bevorderen.

Politiek
De huidige situatie uitleggen, de problemen waar wij tegen aanlopen. Uiteenzetten welke oplossingen er zijn. Aangeven wat wij nodig hebben en advies vragen.