Ga naar de inhoud

PROGRESSIE

2024
Zorginstituut Nederland
Aanwezig bij passende zorg-dialoog
Overleg NFU

Administratielast, samenwerking en communicatie met verpleegkundige

Zorgambassade

Pitches bijwonen als lid van acceleratieraad

Zorgambassade

Presentatie bij kick-off, Nurse Minded lid van accelaratieraad

2023
VVD

Vervolg voorlichting Politiek

VVD

Voorlichting Politiek

Overleg NFU

KOBA-DI tool

Vergadering CNIO’s UMC’s

Vervolg overleg met CNIO’s over verder verbinding

VVD

Voorlichting Politiek

CDA

Voorlichting Politiek

Nurse Minded komt samen

Fysieke strategie bespreking in Rotterdam

Nurse Minded spreekt met RVS-Lid

Over rapport: ‘Met de stroom mee’

Eerste overleg CNIO’s UMC’s

Overleg met CNIO’s MUMC, Erasmus MC, UMCU over toekomst digitale zorg

Contact groep IN/AAN de zorg

Met Marjet Veldhuis, schrijven alternatieve troonrede

Nurse Minded sluit aan bij overleg groep IN/AAN de zorg

eerste kennismaking en doelen stellen

Overleg NFU

Communicatie, ondersteuning

Werkers IN de zorg

Nurse Minded legt verbinding met groep ‘werkers In de zorg’

Overleg de jonge dokter

Kennismaskings gesprek met organisatie de jonge dokter.

2022
Vervolgoverleg met NFU

Helpen bij het stellen van prioriteiten

Advies aan SIGRA

Leidend tot drie vitaliteitswebinars

Vervolgoverleg met NFU

Over het functiewaarderings-systeem

Ronde-tafelgesprek in de Balie

Een nieuwe kijk op de zorg, met Lynn Berge

Advies aan Flevoziekenhuis

Over strategische personeels- ontwikkeling.

Overleg NFU

Concretisering van de ideeën besproken in de brainstorm sessie.

Input aan NVZ

Voor project stroomvernseller behoud jonge zorgverleners.

Publicatie boek Zorg

Lynn Berger van De Correspondent heeft NM geïnterviewd

Brainstorm- sessie NFU (fysiek)

Concrete oplossingen.

Interview stroom- versneller

Gericht op het aantrekken en behouden van jonge professionals. Via NVZ onder leiding van Berenschot.

Workshop NVZ

Vanuit Verklaring Versterken Arbeidsmarkt Zorg (VAZ).

V&VN-IC

Vierde gesprek, netwerken en advies.

Voorlichting oppositie- partij

Introductie Nurse Minded en manifest.

Academisch netwerk VAR

Introductie Nurse Minded en manifest.

NFU

Tweede overleg met NFU over hun reactie op het manifest en hoe punten tot uitwerking kunnen worden gebracht.

V&VN-IC

Derde gesprek, hoe komen we tot een netwerk?

Taskforce VWS (januari-maart)

Meedenken en input leveren over ondersteuning optimale inzet zorgverleners.

Voorlichting bestuurlijke coalitie Arbeidsmarkt en Onderwijs

Onderdeel van Amsterdam Vitaal en Gezond. Introductie Nurse Minded en manifest.

Nurse Minded

Besluit tot groeien en herstructurering Nurse Minded, met oprichten van kader- en kerngroep.

Voorlichting CU

Introductie Nurse Minded en manifest.

Voorlichting CDA

Introductie Nurse Minded en manifest.

V&VN-IC

Tweede overleg, hoe gaan we elkaar versterken?

NFU

Eerste overleg met NFU over het manifest.

Vervolg gesprek SP

Rondetafel- gesprek over regeerakkoord.

Voorlichting D66

Introductie Nurse Minded en manifest.

2021
Voorlichting VVD

Introductie Nurse Minded en manifest en specifiek registratielast.

 

NU91

Eerste overleg, toegelicht wie wij “Nurse Minded” zijn waar we voor staan en verkend hoe we kunnen samen werken.

Tweede Kamer motie

Motie (25 295 – nr. 1573/ Hijink/ Westerveld/ Kuiken) unaniem aangenomen na overhandiging Nurse Minded manifest.

Onze missie

Een verbetering van de werkomstandigheden voor alle verpleegkundigen door meer waardering en zeggenschap.

Wij gaan dit bereiken door in gesprek te gaan met de werkgeversorganisatie, beroepsvereniging, vakbond en de politiek.

Werkgeversorganisatie
Aanbieden van het manifest en ondersteunen bij uitvoering van de drie pijlers.

(Beroeps)vereniging/vakbond
Verbinding zoeken en kijken hoe wij samen kunnen optrekken om de werkomstandigheden voor verpleegkundigen te bevorderen.

Politiek
De huidige situatie uitleggen, de problemen waar wij tegen aanlopen. Uiteenzetten welke oplossingen er zijn. Aangeven wat wij nodig hebben en advies vragen.