Ga naar de inhoud

HOME

Onze missie:
Een verbetering van de werkomstandigheden voor alle verpleegkundigen door meer waardering en zeggenschap.

“Niets over ons, zonder ons”


Onze kernpunten

Waardering

Een passend functiewaarderingssysteem waarin verpleegkundigen worden beloond naar opleidingsniveau en klinische verantwoordelijkheid. Verbetering van de secundaire arbeidsvoorwaarden, die de uitvoering van ons werk optimaal faciliteren, Hetgeen zal leiden tot efficiëntere en hogere kwaliteit van zorg.

Zeggenschap

Verpleegkundigen zijn de grootste beroepsgroep binnen de Universitair Medische Centra en hebben elke dag een grote verantwoordelijkheid over het welzijn van hun patiënten. Een gezonde werkbalans vraagt om net zoveel invloed en zeggenschap over de eigen werkomstandigheden door vertegenwoordiging in de hogere managementlagen. Geen top-down besluiten die een negatieve invloed hebben op de werkprocessen en het werkplezier, maar met ons samen werken aan oplossingen.

Harde Resultaten

Wij pleiten voor beleid dat oplossingen biedt voor de problemen binnen de Nederlandse gezondheidszorg en specifiek voor het personeelstekort onder verpleegkundigen en verzorgenden. Wij controleren dat daadwerkelijk actie wordt ondernomen door de politiek en organisaties en ondersteunen zo nodig bij uitvoeringsproblemen of obstakels.