Ga naar de inhoud

OVER ONS

Wij zijn Nurse Minded. Een groep intrinsiek gemotiveerde (IC-)verpleegkundigen die zich inzet voor meer waardering, zeggenschap en controle voor verpleegkundigen. Onze bestuursleden vindt u hier.


Als reactie op de CAO onderhandelingen eind 2021 schreven wij een manifest. Hiermee eisen wij verandering van het systeem en dragen we oplossingen aan om het #zorginfarct te verhelpen. Om de uitstroom van verpleegkundigen te stoppen moeten de politiek, organisaties en het gehele zorgsysteem Nurse Minded worden. Dit manifest vormt de basis van de werkelijk noodzakelijke verandering voor onze beroepsgroep en wordt als leidraad gebruikt voor onze missie: Een verbetering van de werkomstandigheden voor alle verpleegkundigen door meer waardering en zeggenschap. Ons motto: ‘Niets over ons, zonder ons’. 


Zorginfarct

Het is raar maar waar; in ons welvarend Nederland is momenteel een #zorginfarct. Waar dit aan ligt is duidelijk: niet een tekort aan bedden, maar aan verpleegkundigen. Hét probleem in de zorg is het verder oplopende tekort aan verpleegkundigen en verzorgenden. Het ziekteverzuim is onverminderd hoog, evenals het verloop. Dit personeelsprobleem speelt al langer, ook al vóór de corona crisis. Het lijkt te ontbreken aan doortastendheid binnen de werkgeversorganisatie, de politiek en hogere managementlagen. Het ene na het andere rapport wordt geschreven, maar daden blijven uit. Zo blijft dit #zorginfarct met steeds ernstigere gevolgen voor patiënten en samenleving onbehandeld.


Nurse Minded

Het is tijd om het personeelsprobleem en het #zorginfarct op te lossen door naar verpleegkundigen te luisteren. Die weten precies wat nodig is om hun werk goed te kunnen doen en hoe je het aantrekkelijk houdt en maakt voor nieuw talent. Om ervoor te zorgen dat bovenstaande problemen daadwerkelijk worden opgelost hebben wij Nurse Minded opgericht. Als (IC-)verpleegkundigen van alle 7 Universitair Medische Centra hebben we onze krachten gebundeld en een manifest opgesteld. Hierin zijn de oplossingen vanuit vele rapporten en onderzoeken, evenals van verpleegkundige professionals zelf, uitgewerkt aan de hand van het laatste CAO-akkoord.


Het manifest

Het manifest is overhandigd aan de werkgeversorganisatie Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en aan de commissie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS).

Ons manifest bevat drie kernpunten:

Waardering

Een passend functiewaarderingssysteem waarin verpleegkundigen worden beloond naar opleidingsniveau en klinische verantwoordelijkheid. Verbetering van de secundaire arbeidsvoorwaarden, die de uitvoering van ons werk optimaal faciliteren, Hetgeen zal leiden tot efficiëntere en hogere kwaliteit van zorg.

Zeggenschap

Verpleegkundigen zijn de grootste beroepsgroep binnen de Universitair Medische Centra en hebben elke dag een grote verantwoordelijkheid over het welzijn van hun patiënten. Een gezonde werkbalans vraagt om net zoveel invloed en zeggenschap over de eigen werkomstandigheden door vertegenwoordiging in de hogere managementlagen. Geen top-down besluiten die een negatieve invloed hebben op de werkprocessen en het werkplezier, maar met ons samen werken aan oplossingen.

Harde resultaten

Wij pleiten voor beleid dat oplossingen biedt voor de problemen binnen de Nederlandse gezondheidszorg en specifiek voor het personeelstekort onder verpleegkundigen en verzorgenden. Wij controleren dat daadwerkelijk actie wordt ondernomen door de politiek en organisaties en ondersteunen zo nodig bij uitvoeringsproblemen of obstakels.

Klik hier om de uitwerking van alle eisen te lezen in ons manifest.